SGK İşitme Cihazları Desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu İşitme Cihazları Desteği

İşitme cihazınız için SGK'nın katkı payı düşüldükten sonra, merkezlerimizden işitme cihazınızı alabilirsiniz.

ALMED İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi ve Antalya İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi olarak S.G.K ile sözleşmemiz bulunmaktadır.

Her işitme cihazı için belirlenen brüt tutar üzerinden, emeklilerden %10, çalışanlardan ise %20 oranında katkı payı alınmaktadır. Emekli katılım payı, emeklinin maaşından kesilerek tahsil edilmektedir. Bu şekilde her birey, işitme cihazı temininde kendisine düşen katkıyı maaşından kesinti yoluyla gerçekleştirmektedir.

SGK, işitme cihazlarınız için sağladığı katkı ile işitme cihazı pil desteği sunmaktadır. Bu destek, tek kulağınız için yılda 104 adet olarak sağlanmaktadır. Eğer her iki kulağınızda işitme cihazı kullanıyorsanız, her iki taraf için yılda ayrı ayrı bu destekten faydalanabilirsiniz. Her iki kulağınıza yönelik pil desteği için yılda toplam 400,4 TL +KDV ödeme yapılır. Pil desteğinden faydalanabilmek için sağlık kurulu raporu ve reçete düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sayede işitme cihazlarınızın pil ihtiyacını SGK katkısıyla karşılamış olursunuz.

Çocuklar için Sosyal Güvenlik Kurumu İşitme Cihazları Ödeme Bilgisi

Çocuklar için; Brüt Tutar Emekli Net Çalışan Net
0-4 Yaş Aralığı
5.450,40 ₺
4.905,36 ₺
4.360,32 ₺
5-12 Yaş Aralığı
4.844,80 ₺
4.360,32 ₺
3.875,84 ₺
13-18 Yaş Aralığı
4.542,00 ₺
4.087,80 ₺
3.633,60 ₺

Yetişkinler için Sosyal Güvenlik Kurumu İşitme Cihazları Ödeme Bilgisi

Yetişkinler için; Brüt Tutar Emekli Net Çalışan Net
3.028,00 ₺
2.725,20 ₺
2.422,40 ₺

Sıkça Sorulan Sorular

  • 0-18 yaş çocuklarda: Tek taraflı veya bilateral işitme cihazı temini için, sağlık kurulu raporlarının Kurumla sözleşmeli 3. basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.
  • 18 yaş üzeri hastalarda: Tek taraflı işitme cihazı temini için, sağlık kurulu raporlarının Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

Sağlık kurulu raporlarında kalıcı işitme kaybı olduğu ve işitme eşikleri saf ses odyometri testi veya davranış odyometri testi ile belirlenmiş ise, ilgili kulakta 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında 26 dB ve üzerinde, ABR ile belirlenmiş ise elde edilen eşiklerin 30 dB ve üzerinde olması gerekmektedir.

SGK, işitme cihazı için 5 yılda bir katkı ödemesi yapmaktadır.

5 yıl dolduğunda tekrar sağlık kurulu raporu çıkarttırarak yeni bir cihaz alabilirsiniz.

SGK işitme cihazı desteği, başvuru yapılan tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir. 5 yılın sonunda tekrar sağlık kurulu raporu alınarak yeni bir cihaz alınabilir.

SGK işitme cihazı desteği için başvuru, işitme kaybının belirlendiği sağlık kurulu raporu ile birlikte, SGK’ya bağlı resmi sağlık kurumlarından yapılır. Sağlık raporunda belirtilen şartları karşılayan hastalar, SGK tarafından sağlanan katkı payı ile işitme cihazını temin edebilirler.

SGK, işitme cihazları için belirli bir katkı payı sağlamaktadır. Ancak, bu katkı payı belirli bir dönemde bir kez ödenir ve 5 yıl geçtikten sonra tekrar başvuru ve sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

SGK işitme cihazı desteği, 0-18 yaş aralığındaki çocuklara ve 18 yaş üzeri yetişkinlere yönelik olarak sağlanmaktadır.

0-18 yaş aralığındaki çocuklar için SGK işitme cihazı desteği alabilmek için, tek taraflı veya bilateral işitme cihazı temini için sağlık kurulu raporlarının, Kurumla sözleşmeli 3. basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmesi gerekmektedir.

18 yaş üzeri yetişkinler için tek taraflı işitme cihazı temini için sağlık kurulu raporlarının, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarından düzenlenmesi gerekmektedir.

SGK, işitme cihazlarınızın pil ihtiyacını karşılamak amacıyla yılda 104 adet pil desteği sunmaktadır. Eğer her iki kulağınızda işitme cihazı kullanıyorsanız, her iki kulak için yılda ayrı ayrı bu destekten faydalanabilirsiniz. Toplamda yılda 400,4 TL +KDV ödeme yaparak her iki kulağınıza yönelik pil desteğinden faydalanabilirsiniz.

Pil desteğinden faydalanabilmek için sağlık kurulu raporu ve reçete düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belgeleri temin ederek SGK işlemleri için başvuruda bulunabilir ve işitme cihazlarınızın pil ihtiyacını SGK katkısıyla karşılamış olursunuz.

 

Her iki kulağınıza yönelik pil desteği için yılda toplamda 400,4 TL +KDV ödeme yapılacaktır. Bu ödeme, SGK tarafından belirlenen prosedürlere göre düzenlenecek fatura üzerinden gerçekleştirilir. Ödeme yapmak için SGK işlemleri sırasında gerekli bilgileri sağlayarak süreci tamamlayabilirsiniz.

16 Mart 2023 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğine göre belirlenen brüt rakamlardır. Rakamlar 16.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Konuyla ilgili yeni bir tebliğ yayınlanana kadar geçerliliği bulunmaktadır.

Geçmiş geri ödemenizin tarihini öğrenmek ya da mevcut geri ödemenizi takip etmek için:

Scroll to Top